Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)
Звіт про науково-дослідну роботу вивчення бактеріостатичної активності «мікстури синього йоду» до мікобактерій туберкульозу музейного штаму н37rv in vitro
PDF Печать E-mail

ВИВЧЕННЯ БАКТЕРІОСТАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МІКСТУРИ СИНЬОГО ЙОДУ IN VITRO ПО ВІДНОШЕННЮ ДО МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ МУЗЕЙНОГО ШТАМУ Н37RV

Метою експериментального дослідження було вивчення бактеріостатичної активності «Мікстури синього йоду», розробленої науково-виробничим центром «ВЕК», виготовлена ВАТ «Луганський хімікофармацевтичний завод» по відношенню до мікобактерій туберкульозу музейного  штаму H37Rv in vitro.

«Мікстура синього йоду», являє собою водяний розчин йоду, вбудованого в молекулу високополімеру. Йод в препараті представлений у позитивній  одновалентній формі, що обумовлює його високу біологічну активність. Висока активність мікстури синього йоду обумовила доцільність вивчення бактеріостатичної активності «Мікстури синього йоду» щодо мікобактерій туберкульозу

Матеріали і методи: Дослідження проводилися у відділі епідеміології, клініки туберкульозу та НЗЛ на базі атестованої бактеріологічної лабораторії Ш рівня (Свідотство про атестацію № РЛ 839/06, виданого 03.10.2006 до 03.10.2011рр.; Дозвіл № 24-2003 на роботу із збудниками III-IV груп патогеності з 1.12.2003 по 1.12.2008 рр.) Львівського регіональний фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру. Вивчення бактеріостатичної активності «Мікстури синього йоду» (серія партії № 10807, термін придатності до 02.09р.)  щодо мікобактерій туберкульозу музейного штаму H37Rv (сертифікат культури № 1-47 від 22.02.90 р.; Чехословакія) проводилося in vitro в пробірках з завіссю відповідної культури методом серійних розведень на щільному живильному середовищі Льовенштайна-Єнсена  (Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції).

Визначення бактеріостатичної активності препарату розпочинали від 1 до 25 крапель «Мікстури синього йоду», які контролюються фірмовою упаковкою (1 крапля містить 25 мкг йоду). Робочі концентрації для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу брали від 1 до 25 крапель «Мікстури синього йоду», що відповідає  дозі йоду (від 25 мг до 625 мкг). Перше розведення- 25 мкг;  друге розведення - 50мкг, збільшуючи наступну дозу на 1 карплю до 25-го розведення  (625 мкг). Відповідні дози мікстури синього йоду додавали до 4,5 мл свіжоприготованого живильного середовища Льовенштайна-Єнсена, таким чином, отримавши 25 розведень препарату: від 25 мкг до  625 мкг відповідно або від 1 до 25 крапель. Після чого, пробіркам з готовим живильним середовищем із відповідними концентраціями препарату, придавали горизонтального положення для утворення “косячків”, з наступним засівом завіссі  культури ( 0,2 мл суспензії культури, густина мікробної суспензії становить 0,4675 клітин в 1 мл). Контролем була мікробна суспензія із середовищем без досліджуваного препарату. Спостереження за термінами росту культури проводили щотижня, а відлік результатів за термінами росту культури розпочинали після наявності росту колоній мікобактерій туберкульозу в контрольних пробірках (без досліджуваного препарату), а також через 30, 60 та 90 днів від початку проведення посівів. Туберкулостатично активною вважали найменшу концентрацію препарату, при якій не було росту мікобактерій туберкульозу.

Результати та їх обговорення.

Результати вивчення бактеріостатичної активності «Мікстури синього йоду»  щодо мікобактерії туберкульозу музейного  штаму H37Rv згідно поданої методики представлені у таблиці 1. Як видно з даних таблиці, в контрольній пробірці  ріст культури мікобактерій музейного штаму H37Rv  констатовано на 21 день від початку дослідження. В пробірках з досліджуваною мікстурою ріст культури мікобактерій музейного штаму H37Rv  констатовано в перших двох пробірках, які містили 1 і 2 краплі «Мікстури синього йоду» (доза препарату 25, 50 мкг, віповідно). Починаючи з третьої пробірки (три краплі- доза 75 мкг) і у всіх наступних до 25 крапель (від 100 до 625 мкг) росту культури не відзначалось.  Через 30, 60 та 90 днів від початку проведення досліджень у пробірках з концентрацією препарату від 75 мкг до 625 мкг росту мікобактерій туберкулбозу музейного  штаму H37Rv не виявлено.

Таблиця 1

Бактеріостатична активність «Мікстури синього йоду» щодо мікобактерії туберкульозу музейного  штаму H37Rv

 

Речовини

Активність мікстури синього йоду та терміни росту культури

 мікобактерій туберкульозу штаму H37Rv in vitro

(розведення  в мкг/мл)

 

10.07.08

17.07.08

24.07.08

31.07.08

07.08.

08

14.08.08

21.08.08

28.

08.

08

04.

09.

08

11.

09.

08

30.

09.

08

16.

10.

08

30.

10.

08

 

Контроль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Концентрації синього йоду:

 

25

_

_

_

_

+

+

+

+

+

+

+

+

 

50

+

+

+

+

+

+

+

+

 

75

 

100

 

125

 

 

 

 

150

 

175

 

200

 

225

 

250

 

275

 

300

 

325

 

350

 

375

 

                                     

Примітка: (–) - немає росту мікобактерій;   (+) - наявність колоній

ВИСНОВОК

Досліджувана «Мікстура синього йоду», розроблена науково-виробничим центром «ВЕК», виготовлена ВАТ «Луганський хімікофармацевтичний заводом»  виявила туберкулостатичну активність щодо  мікобактерій туберкульозу  музейного штаму H37Rv умовах експерименту in vitro на щільному живильному середовищі Льовенштайна-Єнсена в мінімально інгібуючій концентраціі  препарату, яка міститься в трьох краплях (75мкг).

 
uaportal META