Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)
Біологічна форма йоду та проблеми життя. Сучасні методи профілактики інфекційних захворювань
PDF Печать E-mail

УДК 616.441-053.2/ 615.281:[546.15+546.34+547.458 ]:

БІОЛОГІЧНА ФОРМА ЙОДУ ТА ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Кандидат біологічних наук О.А.Мальцев

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче комерційна фірма «ВЕК»

Резюме. В останні роки катастрофічне зростає захворюваність серед населення України. Кількість здорових людей, за даними багатьох дослідників, не перевищує 4 - 9% від загального числа в популяції  населення. Зростають інфекційні захворювання на дифтерію, туберкулез, ВІЛ та СНІД. Попередити завжди значно легше і результативніше, ніж долати наслідки захворювань. Тому ця проблема потребує негайного впровадження в дію. За останні роки Україна втрачає працездатне населення.

Ключові слова: біологічна форма йоду, антимікробний ефект, «Мікстура синього йоду», профілактика.

Метою досліджень було вивчення змін, що утворюються в мікроорганізмах після впливу препарату "Мікстура синього йоду". Також вивчення факторів визначаючих ефективність дії препарату, його концентрацію та експозицію Рн, методи визначення антимікробних властивостей, час виживання патогенних мікроорганізмів.

В основу розробки покладена ідея створення препарату, у якім би органічно сполучалися універсальність, широкий антимікробний спектр, низька токсичність, "сумісність" з людським організмом. При створенні препарату "Мікстура синього йоду" нами застосована форма йоду, що є біологічно активна. Це йод у ступені окислювання 1 + , тобто  в позитивно одновалентній формі. Ця форма йоду обумовлює різноманітну біологічну активність і кольоровість усіх тих хімічних сполук, у яких вона присутня. Всі інші форми йоду цих властивостей позбавлені.  

Багаторічні дослідження властивостей водяних розчинів йоду із крохмалем, показали, що біологічно активною формою є частина поляризованої молекули I2 і оксианіону IO—, а саме йод у позитивно одновалентній формі у ступені окислювання +1 (В.О. Мохнач, 1962, 1968, 1974) [2-4]. Саме із цією формою йоду, на думку вченого, пов’язані  як синє фарбування, так і антисептичні властивості йодовмістких речовин. Тим самим підтверджується зв'язок біологічної активності галоїдних  з’єднань із їхньою кольоровістю.

Встановлені переваги цих йодополімерів у порівнянні із сульфаніламідами й антибіотиками — широкий спектр антимікробної дії як in vivo, так і in vitro, ефективність короткочасного лікування, що виключає адаптацію патогенних мікроорганізмів і, відповідно, з’ява їх стійких форм, відсутність токсичності й кумулятивної дії, що сполучається з високим терапевтичним індексом (В.О. Мохнач, 1962) [2]. Наявність у складі «Мікстури синього йоду» біологічно активної форми йоду, дає можливість не тільки досягнути універсальних антимікробних дій, але дає можливість уникнути прояв резистентних  форм, тому що у наукових виданнях резистентність бактерій до йоду не встановлено. Для досягнення максимальної дії препарату з организмом застосовані субстанції натурального походження – бурштинова кислота, ніацін, фруктоза.

Спектр антимікробної активності йоду включає як  грамовідмінні, так і грамопозитивні мікроорганізми. Розчин йоду 1% вбиває їхні вегетативні форми за кілька хвилин, гнойорідні коки гинуть навіть при його розчиніпроявляє також фунгіцидні, протоацидні, цистоцидні, вирулицидні дії, активність у відношенні деяких спор. Він бере активну участь у обмінних процесах організму — підвищує лецитіно-холестериновий коефіцієнт, липопротеіназную й фибринолитичну активність крові, сповільнює звертаемость крові; знижує рівень холестерину й бета липопротеінов (М.Д. Машковский, 1997) [1]. 1:5000. Йод

Особливу дію бере йоду у синтезі гормонів щитоподібної залози — тироксину і трийодтиронина (Дж. Теппермен и др., 1989) [5]. У комплексу дії з полімерами, йод не тільки не втрачає  властивості, але й набуває нові. (В.О. Мохнач, 1962) [2]. Такі полимери не залишають біологічно активний йод, а виявляе антимікробну активність при контакті з інфектом (K. Lin et al., 1996) [7]. При уведені йоду в поліуретанові полімери відмічено ефект інактивації ВІЛ (Shikani A.H. et al., 1996) [9]. Йодополімери застосовують для лікування міндалин при хронічному  тонзиліті, гнійному отиті, синусіте, кератіте, фурункулезі, періодонтиті, конъюнктивиті, для обробки ран и операційного поля в хірургії. Йодоформ та повідон-йод має активність у відношенні багатьох резистентних штамів мікроорганізмів, спор, кандид, аденовірусів, вірусу герпеса и ВІЛ (D. Schols et al., 1990) [8]. Вируліцидність надана в суспензіонних опитах in vitro (R. Kawana et al., 1977) [6].

Біологічно активний йод легко проходить через клітини мембран мікроорганізмів й проникає у клітини, та механізми антибактеріального и антивірусної дії його  не мають обґрунтованих досліджень. Сучасні дослідження затверджують, що антимікробні дії обумовлюють властивість біологічно активного йоду взаємодії з NН2-групами амінокислот, а також з нуклеотідами, формуванню N- йоддеріватів. Окислювання SН_груп цистеїну дає порушення синтезу білка. Взаімодія йоду з фенольними групами тирозину порушає зв’язкам вуглецю цієї амінокислоти. Дії йоду на зв’язки вуглецю жирних кислот, порушують свойства ліпідів.

Розчин йоду та крохмалю потрібен мати властивості студню. Цей робить дозвіл йоду активно взаємодіяти практично з усіма класами речовин, що входять до складу организму людини, так само як і до складу мембран і самих клітин. При цьому відбуваються реакції комплексу утворення й галогенування. Послідовність біохімічних реакцій у організмі приводить до того, що після взаємодії однієї з активних форм йоду утворюється його нова активна форма (йод клітина, йод білок, йод гормон та інші). Кожний з цих знову утворених активних комплексів є "своїм" для організму людини. За рахунок механізму впізнавання й специфічної взаємодії біологічно активний йод у складі препарату «Мікстура синього йоду», а також його комплексна дія з бурштиновою кислотою та ніаціном йодують ДНК та РНК, утримуючі віруси як усередині, так і поза клітиною. Це відбувається за допомогою заміщення атомів водню в групах пуринових та пиромидінових підстав, що входять до складу молекул ДНК таі РНК- утримуючих вірусів. В наслідок галогенування утворюються нові речовини, що вже не володіють властивостями вірусу. Саме на цьому засноване вирулицидна дія препарату.

Виходячи з викладеного, можна обґрунтовано вважати, що включення біологічно активного йоду як одного з основних антимікробних компонентів, що діють, до складу «Мікстури синього йоду» достатньо аргументовано, враховуючи його здатність легко проникати через клітинні мембрани, що робить його особливо цінним при тих інфекціях (ВІЛ, вірусний гепатит),при яких основний патологічний процес протікає саме у внутріклітинних структурах. Тотальний антибактеріальний спектр "Мікстури синього йоду", її повна анти токсичність, регенеративні властивості, не кажучи вже про її анти вірусний і фунгіцидній ефекті, пояснюють винятково широку сферу її клінічного застосування. Нами проведені дослідження різних штамів бактерій.

Бактеріостатичний і бактеріоцидний ефект ми вивчали на тест-мікробах: Corynebacterium diphtheridae (tox), Staphylococcus aureus, Ps. aeruginosa, E.coli О144. Роботи проводили в  науковому центрі ТОВ «ВКФ «ВЕК», а також в залізничній санстанції м. Луганська. Об'єктами дослідження були матеріали отримані в лабораторії так матеріали, що поступили, а також від хворих, що заразилися патогенними мікроорганізмами.

Вивчали рід мікроорганізму до і після пересівання, відразу проводили контроль тест-мікроба і офарблювали по методу Грама, іммерсионной системою встановлювали вид бактерій: Corynebacterium diphtheridae (tox), Staphylococcus aureus, Ps. aeruginosa, E.coli О144. Прагнули отримати строго ізольовані колонії. Колонії, що виросли, на чашки Петрі спершу вивчали неозброєним оком, а надалі проводили фарбування по Граму і досліджували під мікроскопом.

При оцінці St. aureus утворилися золотисті круглі опуклі непрозорі колонії. Навколо колоній стафілококів, утворюючих лецитіназну активністю, утворюються зони помутніння з перламутровим відтінком. Для остаточного встановлення стафілокока 2–3 колонії пересівали в пробірки з скошеним живильним агаром для отримання чистих культур.

Для встановлення джерела госпітальної інфекції виділили чисті культури стафілокока від хворого - бактеріоносія, після чого проводили їх фаготіпірованіє за допомогою набору типових стафілофагов встановлюючи ідентичність фаготіпов.

Для виділення культури бактерій Ps.aeroginosa (синьогнойна паличка) досліджуваний матеріал засівали на живильний агар в чашки Петрі з метою отримання ізольованих колоній. Синьогнойна паличка утворила круглі плоскі слизисті колонії з характерним синьо-зеленим пігментом.

Для виділення культури бактерій E.coli матеріал засівали на одну диференціально-діагностичних середовищ – агар Ендо, на яких утворилися червоні колонії, яки також офарблювали по Граму і вивчали під іммерсионной системою мікроскопа.

На всі штами було нанесено препарат «Мікстура синього йоду» у дозуванні 300 мкг, що становить добову профілактичну норму. Посіви інкубували при 370С протягом доби.

Отримані результати:

Corynebacterium diphtheridae (tox) -100 % стерильність по всій зоні чашки Петрі.

Staphylococcus aureus - зона прояснення від нанесення краплі д. 40 мм.

Ps. Aeruginosa - зона прояснення від нанесення краплі разміром 32х28 мм

E.coli О144 - зона прояснення від нанесення краплі 28 мм.

Це підтверджує доцільність використання препарату прі профілактиці багатьох вірусних інфекцій.

Нами було також встановлено, що «Мікстура синього йоду» володіє високою активністю відносно стандартних вірулентного і авірулентного міжнародних штамів Мycobacterium tuberculosis H37Rv і H37Ra, зокрема при малих експозиціях: близько 1 – 2 – 3 годин.

Нами було викладено угоду з Львівським науково-дослідним інститутом епідеміології та гігієни МОЗ України на вивчення бактеріостатичної дії штамів H37Rv, та польових штамах виділених від хворих на деструктивний туберкульоз.

Висновок. При безлічі інфекційних захворювань і всіх тих, при яких мікробний фактор відіграє важливу роль, "Мікстура синього йоду" може давати і дійсно дає небувалий ефект. Це підтверджено проведеними дослідженнями. Треба все ширше використовуються препарати біологічного йоду при створені лікувальних засобів. Антимікробні, противірусні й антигрибкові властивості біологічно активного йоду потрібні при профілактиці та лікуванні захворювань, таких як дифтерія, туберкульоз, менінго - кокова інфекція, ВІЛ-інфекції, СНІДу та онкологічних захворювань..

Література:

1. Машковский М. Д.— Лекарственные средства.— Харьков, 1997, т.1—2.— 1200 с.

2. Мохнач В.О. Соединения йода с высокополимерами, их антимикробные и лечебные свойства.— Л.: АН СССР.—1962.— 178 с.

3. Мохнач В.О. Теоретические основы биологического действия галоидных соединений. Л.: Наука.— 1968.— 298 с.

4. Мохнач В.О. Йод и проблемы жизни.— Л.: Наука.—1974.— 254 с.

5. Тепперман Дж., Теппермен Х.— Щитовидная железа //Физиология обмена веществ и эндокринной системы.— М.: Мир.— 1989.— С.274—314.

6. Kawana R. et al. Inactivation of human viruses by povidoneiodine in comparison with other antiseptics //Dermatology.—1977.— 195(2).— Р.29—35.

7. Lin K., Tani T., Endo Y. et al. Antimicrobial activities of iodinated polyatyrene derivatives //Artif Organs, — 1996.—20(11).— Р. 1191—1195.

8. Schоls D., Pauwels R., Desmyter J., De Clercq E. Dextran sulfat and other polyanionic anti — HIV compounds specifically interact with the viral gp 120 glycoprotein expressed by T — cells

persistently infected with HIV_1 //Virology.— 1990.— 175(2).—Р. 556—561.

9. Shikani A.H., St. Clair M., Domb A. Polymer_iodine inactivation of the human immunodeficiency virus //J Am. Coll. Surg.— 1996.— 183(3).— Р. 195—200.

 
uaportal META