Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)
Сучасні методи запобігання формування йоддефіцитних станів у дітей групи соціального ризику, що мешкають в ендемічній зоні. Йод та проблеми життя
PDF Печать E-mail

УДК 616.441-053.2/6 : 615.252

Кандидат біологічних наук О.А.Мальцев

 

Сучасні методи запобігання формування йоддефіцитних станів у дітей групи соціального ризику, що мешкають в ендемічній зоні. Йод та проблеми життя.

ТОВ «ВКФ» ВЕК»

Резюме. В останні роки катастрофічне зростає захворюваність серед дітей та підлітків. Кількість здорових дітей, за даними багатьох дослідників, не перевищує 4 - 9% від загального числа дітей в популяції дитячого населення. Недостатність вживання макро - та мікроелементів (кальцію, йоду, заліза, фтору, селену та інших) є одною з причин порушень в нормальному психо - фізичному розвитку дітей групи соціального ризику. Йододефіцит давно є одним з визнаних провідних факторів, що впливає на розумові здібності дитини. Недостатність йодової профілактики може привести до зростання кількості дітей з відставанням в зрості, формувати труднощі в навчанні, порушувати статеве дозрівання підлітків, звеличувати кількість хронічної соматичної патології.

Ключові слова: йод дефіцит, діти групи соціального ризику,»Мікстура синього йоду», профілактика.

 

Введення. За останнє десятиріччя катастрофічне зростає захворюваність серед дітей та підлітків. Кількість здорових дітей, за даними багатьох дослідників, не перевищує 4 - 9% від загального числа дітей в популяції дитячого населення України. В цілому здоров'я зростаючого покоління характеризується наступними особливостями: зростанням хронічної захворюваності, порушенням стану репродуктивної системи, відхиленнями в психічному здоров'ї, зростанням кількості дезадаптованих дітей, зниженням показників фізичного розвитку. Бернар Куртуа - син відомого французького селітровара, завдяки улюбленому коту, відкрив таку поширену сьогодні речовину, як йод. Тварина випадково перекинула дві склянки - з кислотою та спиртовим настоєм, стрибнувши з плеча вченого під час проведення ним якогось досліду. Рідини змішались, і  над ними з'явилась синьо-фіолетова хмара. Таким чином Бернар винайшов йод. Але це дуже файна історія, бо для того щоб зявилась синьо фіолетова хмара треба не менш двох раз розігріти золу водорослів. Більш реально те, що у 1811 році Бернар Куртуа, французький вчений, відкрив йод. Він досліджував морські водорості, з попелу яких у той час добували соду, яка була потрібна для виробництва пороху. Вчений помітив, що після випарювання розчину утворюються невідомі кристали темно-синього або фіолетового кольору. А їх розігрив у реторді створує синьо-фіолетова хмара. Цю речовину Куртуа дав для досліду відомому хіміку англійцю Гемфрі Деві, який до того вже відкрив хлор. Потім француз академік Жозеф Гей-Люссаку разом з Куртка вдруге здобули цей елемент у чистому виді. Саме Жозеф дав назву «йод», яка в перекладі з грецької означає "темно-синій, фіолетовий". Тільки  у 1813 році у французькій академії друзями Куртуа, молодими вченими Дезормом та Клеманом,  було оголощено про відкриття нового елемента – йоду.

Тепер ми ближче до нашого часу, а саме у ХХ столітті.

Владимир Онуфрійович Мохнач - блискучий лікар, високоосвічена людина, у досконалості, володівшая декількома іноземними мовами, у тому числі й древніми, кандидат хімічних і доктор біологічних наук, який займав
пост директора Далекосхідної філії Інституту хімії АН СРСР, був арештований в 1937 р. у Владивостокові й засуджений "за контрреволюційну діяльність" по статті 58
- 10 років висновку з наступним посиланням на 15 років без виїзду до таборів ГУЛАГу.

У 1940-1941 рр. прийшло ще одне страшне лихо — епідемія дизентерії.
Захворювання протікало у важкій формі, із кривавими поносами, блювотою й коматозним станом. Пачками виносили з бараків трупи, і звільнялися місця для нових надходжень ув'язнених. Епідемія дизентерії приймала загрозливий характер і поширилася на вільнонаймане населення.

Владимир Онуфрійович сам переніс найтяжку форму дизентерії й уперше на собі ж застосував йод-крохмальний комплекс. У первозданному виді це була суміш із картопляних очистков, які назбирав Мохнач, і йоду, який він випросив у фельдшера. Отримані ліки ув'язнені називали "чорна каша".

Усім, що перебувають у бараку: і хворим, і здоровим — Володимир Онупрійович давав по столовій ложці "чорної каші" 5-6 разів у добу. Результат був разючий: хворі не тільки не вмирали, але й видужували, а здорові контактні не заражалися. Звістка про "чорну кашу" швидко поширилася серед ув'язнених і табірної охорони.

Один раз відбулося незвичайно: у сел. Ягідний приїхала Н.В.Савоева, начальник санітарної частини Північного керування таборів, для зустрічі й бесіди з Мохначем.

Доктор Савоева розпорядилася видавати Володимирові Онупрійовичу крохмаль і йод. Згодом застосування йод-крохмалю у своїх доповідних Ніна Володимирівна називала методом Мохнача.

Настав 1956 р., і прийшло несподіване звільнення. Вийшовши на волю, В.О.Мохнач із головою занурився в наукові дослідження. У Москві, оформляючи реабілітаційні документи, він відразу почав спільні роботи з М.Н.Мейселем (директором Інституту мікробіології АН СРСР) по вивченню бактерицидної дії йод-крохмального комплексу на патогенну флору з різним дозуванням йоду. У цьому ж році В.О.Мохначем була відпрацьована найменша бактерицидна концентрація молекулярного йоду.

Це історія виникнення амілойодину якій є основою розробленої нами мікстури. Ми дуже вдячні цьому вченому за його досвід та працю.

При створенні препарату "Мікстура синього йоду" нами застосована біологічно активна форма йоду. Це йод у ступені окислювання 1 + , тобто  в позитивно одновалентній формі. Ця форма йоду обумовлює різноманітну біологічну активність і кольоровість усіх тих хімічних сполук, у яких вона присутня. Всі інші форми йоду цих властивостей позбавлені.

На сьогодні всі ліки та форми забезпечення подолання йододіфіціту виробляються з застосуванням солі йоду, йодидом або йодатом калію. Ми стверджуемо, що це небезпечно. По-перше, ці сполуки мають багато поперечень при зтосуванні, а їх необережне використання може викликати навіть колапс. При отруенні рекомендовано промити шлунок раствором крохмалю.

По-друге, на сьогодні в Європі використання у ліках йодиду або йодату калію заборонено.

Ми навмістно відійшли від цього.

При розробці враховувалася добова профілактична доза йоду в заданій кількості мікстури, максимальне схоронення у неї йоду, необхідність збереження високих смакових якостей препарату і заміну цукру фруктозою.

В основу нашого препарату покладені чудові і надовго забуті роботи вченого, пропагандиста йодотерапії, доктора біологічних наук Володимира Онуфріевича Мохнача.

Як відомо, Володимир Мохнач, ще у 60-ті роки довів у своїх монографіях: „З'єднання йоду з високо полімерами, їх антимікробні і лікувальні властивості” :АН СРСР.,-1962 -178 стор.„Теоретичні основи біологічної дії галоїдних з'єднань.” А.Б .НАУКА.,1968- 298 стор., „Йод і проблеми життя”.,Наука.,-1974.-254 стор., що йод після включення в молекулу високо полімеру, у даному випадку крохмалю, утрачає токсичні і подразнюючі властивості, але цілком зберігає свою активність як мікроелемент і антисептик.

Вивчення впливу виробничих умов (реакція середовища, температура) на збереження йоду в комплексі мікстури показали, що кисле середовище сприяє стабілізації йодокрохмального комплексу, причому нами  встановлена найбільша його схоронність.

Так, нас зацікавили речовини, що біохіміки називають "інтермедіатами циклу Кребса", і найбільш активний з них - бурштинова кислота (сукцинат). Унікальність сукцинату в тім, що він служить кліткам одночасно і субстратом, і каталізатором біоенергетичних процесів. Саме тому, його потрібно більше, ніж утвориться в організмі, і нестача обов'язково повинна покриватися за рахунок надходження з їжею.

Ми остаточно впевнились, що прийнята у середину організму бурштинова кислота в чистому виді не ефективна. Сукцинат "власного виробництва", ­його називають ендогенним, тобто породженим у середині клітки, - працює, а потрапивши ззовні екзогенний абсолютно ідентичний по властивостях продукт лежить бездіяльним у шлунку. Проблемою виявилася доставка сукцинату в кров. І нашим  проривом стало то, що йод  у складі мікстури зробив сукцинат біодоступним. Бурштинова кислота, у свою чергу, є могутнім стимулятором вироблення АТФ.

В основу препарату покладена сумісна робота позитивно одновалентної форми йоду та бурштинової кислоти.

Ще одною перевагою е наявність  у "Мікстурі синього йоду" ніаціну, який є ефективним вітаміном РР, який нормалізує зміст холестерину в крові.

Нашим підприємством, за допомогою фахівців ВАТ „Луганський хімфармзавод” та інституту гігієни харчування ім. Марзеева м. Києва, розроблені методи контролю показниками мікстури. Одна крапля "Мікстури синього йоду" строго дозована містить до 25 мікрограм йоду, що легко і надійно забезпечує точне дозування йоду при застосуванні.

Будучи рідиною, вона перевершує по багатьом параметрам усі існуючі лікарські засоби у світі. Її повна антітоксичність виключає передозування препарату, компактність, транспортабельність, споживання людьми різних віків і особливо дітьми, дає можливість широкої групової й індивідуальної профілактики.

В даний час ми забезпечуємо  Лутугінску спеціальну загальноосвітню школу інтернат інтенсивної педагогічної корекції для дітей сиріт позбавлені турботи батьків і Луганський обласний дитячий будинок № 1, школу-сад з затримкою психологічного розвитку № 134 та школу-сад для дітей з порушенням ОДС № 24 препаратом "Мікстурою синього йоду", співпрацюємо з кращими фахівцями Луганського державного медичного університету, очолюваного професором кафедри педіатрії №2 та дитячих інфекційних хвороб Безкаравайним Б.О., та з психологами обласного центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх. Організовано медичний огляд і обстеження дітей вищезгаданих установ. Дослідження аналізів, отриманих у результаті застосування мікстури, виробляє  Луганська діагностична лабораторія. Отримані матеріали дають підставу затверджувати про доцільність широкого застосування нашого препарату.

За ці роки ми впевнились, що ліквідація йодного дефіциту, як причини інтелектуальної недостатності, можлива тільки при проведенні профілактичних заходів у ланцюжку "мати - немовля - дитина – підліток –мати". Оцінка стану здоров'я в йододефіцитных регіонах повинна передбачати діагностику стану когнітивної сфери дитини з використанням сучасних діагностичних методик, динамічний віковий моніторинг когнітивних функцій з метою своєчасного виявлення відхилень у формуванні пізнавальних процесів. Такий підхід дозволить, при необхідності, доповнювати специфічну йодну профілактику адекватними мірами соціально-педагогічної і медикаментозний корекції в комплексі заходів, спрямованих на збереження інтелектуального потенціалу в районах зобної ендемії.

Метою дослідження було виявлення йододефіцитних станів у дітей групи соціального ризику, дослідження характеру порушень, обумовлених впливом дефіциту йоду на перебіг метаболічних процесів, та дослідження впливу йодовмісткого препарату „Мікстура синього йоду” з метою профілактики йододефіциту у закритих шкільних закладах.

Матеріали та методи.

Було обстежено 80 дітей, віком 7-15 років, з групи соціального ризику ( вихованці школи - інтернату для дітей - сиріт, м.Лутутіно Луганської області). Всі діти були без певних ознак тиреоїдної патології. Контрольну групу склали 30 здорових дітей загальноосвітніх шкіл. Проводилось ультразвукове дослідження щитоподібної залози, оцінка її функціонального стану за вмістом в крові тиреоїдних гормонів та тиреотропіну, добове виділення йоду з сечею (йодоурію). Профілактику йододефіциту проводили за допомогою препарату „ Мікстура синього йоду".

Результати дослідження.

За отриманими даними геохімічних показників була визначена ступінь йодозабезпеченості навколишнього середовища. Регіон Луганщини, в цілому, можна віднести до зони легкої ендемії (в контрольній групі дітей знижена добова йодоурія констатується у 38 -40%. Але діти, що перебувають в кисеті закритих учбових закладів, демонструють значно вищі показники, щодо зниження рівня добової йодоурії -близько70-75%. Під час ультразвукового дослідження дифузний зоб 1 ступеня визначали у 6,5% дітей контрольної групи та близько 32% - у дітей, вихованців школи - інтернату. Треба відмітити, що основними клінічні прояви, щодо йододефіцитного стану, були симптоми вегетативної дисфункції, відхилення в фізичному та статевому розвитку, зниження когнітивних здібностей. Йодовмісткий препарат  «Мікстура синього йоду» застосовувався з профілактичною метою для ліквідації гіпоелементозу у 25 дітей з ознаками дифузного зобу 1 ступеню, зниженими показниками добової йодурії, ознаками вегетативних розладів та розладами пам'яті, уваги, впрацьованості. Препарат давали в віковій дозі протягом 12 діб. Вже на 6 добу від початку профілактичного курсу діти відмічали покращення загального стану, а вчителі реєстрували підвищення працездатності, уваги. За даними ультразвукового дослідження ехоструктура органа ставала більше однорідною у 65% дітей, розміри щитоподібної залози зменшились у 34% дітей. Це дає підставу рекомендувати використання „Мікстури синього йоду” в системі профілактики йододефіцитиних станів у дітей.

Тотальний антибактеріальний спектр "Мікстури синього йоду", її повна антитоксичність, регенеративні властивості, не кажучи вже про її антивірусний і фунгіцидній ефекті, пояснюють винятково широку сферу її клінічного застосування. Нами проведені дослідження різних штамів бактерій, де ми бачимо, що мікстура в профілактичних застосуваннях до 300 мкг дає 100% стеріалізацію при впливі на Corynebacterium diphtheridae (tox), маемо позитивні  результати впливу на Staphylococcus aureus, Ps. Aeruginosa, E.coliо 144 . Це підтверджує доцільність використання препарату при профілактиці та лікуванні таких захворювань як туберкулез, дифтерія та багатьох вірусних інфекцій.  При безлічі інфекційних захворювань і всіх тих, при яких мікробний фактор відіграє важливу роль, "Мікстура синього йоду" у руках мислячого лікаря може давати і дійсно дає небувалий ефект.

Ще одна тема, яка набуває все більшого резонансу не тільки в Україні - це профілактика яка забезпечить зниження поширеності ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Останнім часом у засобах масової інформації періодично з'являються сенсаційні повідомлення про нові противірусні засоби, що начебто дозволяють "вилікувати" ВІЛ-інфікованих. Прикладом тому може служити інформація про створений у Вірменії препараті "Арменікум". На жаль, поки ще немає лікарських препаратів, що могли б цілком позбавити пацієнта від ВІЛ-інфекції, хоча попередження її прогресування є цілком реальною задачею.

МСЙ нагадує "Арменікум", бо основним діючим компонентом е йод у ступені окислювання +1, тобто у позитивно одновалентній формі.

Його теж розроблено по досвіду Володимира Мохнача.

Антимікробні, противірусні й антигрибкові властивості синього йоду підтверджувалися в ході лікування різних захворювань: отруєнь, стоматитів, пародонтозів, хронічних та гострих кишкових інфекцій, ангіни, бронхіту, запалення легень, висипань та ушкоджень на шкірі, гепатитів, гайморитів, гінекологічних захворювань, простатитів, порушень функції підшлункової залози, геморрою, тощо.
Подальші дослідження синього йоду показали, що він підвищує еластичність судин, завдяки цьому допомагає нормалізувати артеріальний тиск і за гіпертонії (підвищений тиск), і за гіпотонії (знижений тиск). Крім того, його рекомендують для лікування наслідків інсульту. Синій йод має виражену заспокійливу дію, знімає спазми, тамує головний біль.

У наш час про необхідність масового вживання йоду медики заговорили у зв'язку з різким збільшенням кількості захворювань щитоподібної залози після Чорнобильської катастрофи. З'ясувалося, що цей орган особливо потерпав від радіаційного ураження в тих, у кого бракувало в організмі йоду. Адже йод становить основу гормонів щитоподібної залози, які виконують життєво важливі функції. Приміром, беруть участь в обміні речовин, процесах кровотворення, контролюють діяльність мозку, нервової системи, статевих і молочних залоз, ріст і розвиток дитини, поповнюють енергетичні ресурси організму, впливають на нервову та імунну системи, підвищують опірність до інфекцій та ракових клітин.
Дослідження, проведені Всесвітньою організацією охорони здоров'я у різних країнах, показали, що рівень розумового розвитку безпосередньо пов'язаний з достатністю йоду в організмі. Гормональні порушення, які виникають через нестачу цієї речовини в організмі, можуть не проявлятися ззовні. Тому йододефіцит отримав назву "прихований голод". Від цього голоду особливо потерпають діти. Їм
важко вчитися в школі, запам'ятовувати новий матеріал. Тож сьогодні, на державному рівні порушується питання щодо заходів йодопрофілактики населення.

 

Скачать публикацию

 
uaportal META